Home महत्वाची बातमी साखरखेर्डा येथे जनता कर्फ्यु उत्स्फूर्त प्रतिसाद ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू मात्र तपासणी...

साखरखेर्डा येथे जनता कर्फ्यु उत्स्फूर्त प्रतिसाद ,
प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू मात्र तपासणी उपचार होते बंद ,
रस्ते झाले निर्मनुष्य ,
पोलीस , पत्रकार , रस्त्यावर ,

49
0