मराठवाडा

हिंगोली जिल्ह्यातील बाजारात पेठ बंद ला आल्पसा पतीसाद…!

हिंगोली. वसमत . सेनगाव. कळमनुरी औंढा नागनाथ बंद…!!

एकनाथराव अंभोरे पाटील

हिंगोली , दि. २४ :- एन. आर. सी. व. सी. आए ‌.कडुन आज संपूर्ण शहर करण्यात आले.आहे.होते पन अल्पसा पतीसाद वंचीत आघाडी व बहुजन विकास आघाडीचे सर्व मुस्लिम समाज बांधव पदाधिकारी बदला देन्यासाठी शहरातील मोठी मेहनत घेऊ लागल्याचे चित्र दिसत होते त्यांबदला शहरातील व्यापारी उद्योजक यांनी चांगलाच पतीसाद दिसुन आला . वंचीत आघाडी चे यामध्ये मुनिर पटेल रियाज कुरेशी एगडे कांबळे व ईतर उपस्थित होते.

➡ पोलीसवाला ऑनलाईन मीडिया

मुख्य संपादक –

➡ विनोद पञे
सा. पोलीसवाला

मो. 9325555825 / 9552951825

संपादक –

➡ अमीन शाह
पोलीसवाला ऑनलाईन मीडिया

मो. 9421471752