Home विदर्भ यवतमाळ जिल्ह्यातील कुर्ली येथील भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेच्या अपहार प्रकरणी यवतमाळच्या...

यवतमाळ जिल्ह्यातील कुर्ली येथील भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेच्या अपहार प्रकरणी यवतमाळच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल

148
0

१८ जानेवारी ला सुनावणी.

अयनुद्दीन सोलंकी,

घाटंजी (यवतमाळ) – यवतमाळ जिल्ह्यातील कुर्ली (ता. घाटंजी) येथील माजी सरपंच व भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेचे अध्यक्ष विलास राजन्ना बडगुलवार व माजी सरपंच व पाणी पुरवठा योजनेचे सचिव सुप्रिया संजय सवनकर विरुद्ध पारवा पोलीस स्टेशन मार्फत शासनाने सीआरपीसी ३७८ अन्वये यवतमाळ जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी १८ जानेवारी रोजी आहे. 

विशेष म्हणजे दोन्ही आरोपींची मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्री. मुळे यांच्या न्यायालयातुन १५ जुलै २०२० रोजी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेचे काम घाटंजी तालुक्यातील कुर्ली येथे सन २००८ साली सुरु झाले होते. या कामासाठी शासनाकडुन कुर्ली ग्रामपंचायतीला ९ लाख ९४ हजार ४११ रुपयाचा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र ८ लाख ३८ हजार ५०१ रुपयाचे प्रत्यक्ष काम करण्यात आल्याची लेखी तक्रार करण्यात आली. या कामात भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी शासनाच्या रकमेचा अपहार करुन फसवणूक केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. सदर कामाची प्रत्यक्ष चौकशी पांढरकवडा येथील पाणी पुरवठा विभागाचे उपविभागीय उपअभियंता संजय येवले सह आदींनी केली. सदरच्या चौकशीत १ लाख ५५ हजार ९१८ रुपयाचा शासनाची फसवणुक करुन अपहार झाल्याचे चौकशीअंती निष्पन्न झाले. सदरचा अहवाल जिल्हा परिषदेचे पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे कडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर माजी सरपंच विलास बडगुलवार व सचिव सुप्रिया सवनकर यांचे कडुन अपहाराची रक्कम १,५५,९१८ वसुल करुन त्यांचे विरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती घाटंजी यांना दिले. गट विकास अधिकारी रामदास गेडाम यांच्या रिपोर्ट वरुन पारवा पोलीसांनी पाणी पुरवठा विभागाचे अध्यक्ष विलास बडगुलवार, सचिव सुप्रिया सवनकर यांचे विरुद्ध भादंवि कलम ४०६, ४२०, ४७७ (अ) नुसार गुन्हा नोंद करुन तपासात घेतला. या प्रकरणात ठाणेदार पंजाब वंजारी यांनी घाटंजी येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. तदनंतर सदर प्रकरण यवतमाळच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. यात कागदपत्रासह पांच साक्षीदार तपासण्यात आले. परंतु; मुख्य न्यायदंडाधिकारी मुळे यांनी दोन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका केली. या प्रकरणात भक्कम पुरावे असल्याने पारवा पोलीस स्टेशन मार्फत शासनाने यवतमाळच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. सदर प्रकरणात सोमवारी यवतमाळच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी आहे.