Home नांदेड शिधापत्रिका धारकांनी आधार सिडींग, मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करावी – जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर

शिधापत्रिका धारकांनी आधार सिडींग, मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करावी – जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर

246
0

 राजेश एन भांगे

नांदेड –  जिल्ह्यात रास्तभाव दुकानदार यांच्याा मार्फत शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांरनी ई-पॉसवर ज्या सदस्यां्च्याा नावासमोर आधार नंबर दिसत नाही अशा सदस्यांसनी रविवार 31 जानेवारी 2021 पर्यंत ई-पॉस मशीनद्वारे eKYC करुन आधार सिडींग व मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी रास्त भाव दुकानदारा मार्फत करवे असे आवाहन जिल्हा्धिकारी डॉ. विपीन इटनकर व जिल्हाक पुरवठा अधिकारी लतीफ पठाण यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय अन्न्सुरक्षा योजना व एपीएल (केशरी) शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिकेतील सर्व लाभार्थ्यांकचे मोबाईल क्रमांक व आधार सिडींग शंभर टक्के पूर्ण करण्याीच्यात केंद्र शासनाच्यात सूचना आहेत. राज्य शासनाच्या अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आधार सिडींग करण्याबाबत कळविले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यरवस्थेात अधिक पारदर्शकता येण्या साठी मोहिम राबवून लाभार्थ्या चे आधार व मोबाईल सिडींग सुधारणे आवश्य क आहे. रास्तरभाव दुकानांतील ई-पॉस उपकरणामधील eKYC व मोबाईल सिडींग सुविधेचा अधिकतम वापर करुन आधार व मोबाईल क्रमांक सिडींगचे प्रमाण वाढविण्याूत यावे. यासाठी रविवार 31 जानेवारी 2021 पूर्वी प्रत्येोक रेशनकार्डमध्ये् लाभार्थ्यांकचे 100 टक्के आधार सिडींग आणि किमान एक वैध मोबाईल क्रमांक सिड करण्याीचे उद्दीष्टे दिले आहे.

धान्या चे मासिक वाटप करतांना ई-पॉस उपकरणाद्वारे रास्त भाव दुकानदार यांच्यासमार्फत ज्याि शिधापत्रिकेतील लाभार्थ्यांाच्याव नावासमोर आधार नंबर दिसत नाही अशा लाभार्थ्यांाची ई-पॉसद्वारे eKYC करून आधार सिडिंग व मोबाईल क्रमांकाचे सिडींग ही रविवार 31 जानेवारी पर्यंत करावी. या मुदतीत आधार सिडींग न झालेल्याध लाभार्थ्यांकचे अनुज्ञेय धान्यर पुढील महिन्यातपासून आधार सिडींग होईपर्यंत निलंबित करण्यामत येईल. सर्व लाभार्थ्यांकनी आपले eKYC करून आधार सिडिंग व मोबाईल क्रमांकाचे सिडींग ही 31 जानेवारी पर्यंत करावे, असेही आवाहन केले आहे.