Home Good

    Good

    11
    0

    आज पत्रकार म्हणजे शासकीय कर्मचार्यांच्या नजरेत 200 रुपये घेण्यासाठी आला अशी छवि निर्माण झाली आहे व त्याचे मुख्य कारण आहे डमी पत्रकार प्रशासन चे काम आहे डमी पत्रकार यांना त्वरित कार्यवाही करावी व जे सत्यता पत्रकार आहे त्यांना मान द्यावा व आपन पत्रकार पत्रकार बंधु नी ही आपल्या बंधु चा विचार करायला पाहिजे एक मेकांचे टांगे खिचन्या पेक्षा एक मेकांचे टेकन बना मग बघा कशे भृष्टाचारी तुमच्या नावेने घबरणार।।।मो शाहदत खान उमरखेड़ 7385955786 2001 पासून पत्रकार पन जीवन दारिद्र्य रेशेखलील जगत आहे।।।